Poruchy videnia a okuliare

Najčastejšie poruchy videnia

Krátkozrakosť Krátkozrakosť (odborný názov myopia) patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia oka. Zdravé oko rovnako jasne a ostro vníma pozorované predmety, ktoré sú blízke aj vzdialené. Svetelné lúče, ktoré dopadajú na oko, prechádzajú cez rohovku, zrenicu a šošovku. Tá má schopnosť lámať lúče tak, aby sa obraz pozorovaného predmetu premietol na sietnici. To znamená, že ohnisko predmetu […]