Poruchy videnia a okuliare

Najčastejšie poruchy videnia

facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmailfacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail

Krátkozrakosť

Krátkozrakosť (odborný názov myopia) patrí medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia oka. Zdravé oko rovnako jasne a ostro vníma pozorované predmety, ktoré sú blízke aj vzdialené. Svetelné lúče, ktoré dopadajú na oko, prechádzajú cez rohovku, zrenicu a šošovku. Tá má schopnosť lámať lúče tak, aby sa obraz pozorovaného predmetu premietol na sietnici. To znamená, že ohnisko predmetu vzniká na sietnici. Takto sa proces videnia realizuje v zdravom oku.

Krátkozrakosť sa vyznačuje tým, že vzdialené predmety vidíme nejasne, ich obrysy nie sú ostré, ale rozmazané. Spôsobuje to neschopnosť šošovky lámať svetelné lúče tak, aby ohnisko vzniklo na sietnici. Pri krátkozratosti vzniká ohnisko pred sietnicou (viď schému oka). Hovoríme a tzv. lomivej krátkozrakosti. Druhý typ krátkozrakosti nazývanej ako osová, vzniká nerovnomerným rastom oka. Očná guľa má vtedy pretiahnutejší tvar ako je žiaduce. Výskyt osovej krátkozrakosti sa prejavuje už vdetskom veku. Jej príznaky rozpoznáme podľa toho, že dieťa si pri sledovaní televízie sadá blízko k obrazovke, pri čítaní drží knižku veľmi blízko k tvári. Častým prejavom je aj privieranie viečok pri sledovaní vzdialenejších predmetov alebo náznaky škúlenia.

Krátkozrakosť môže byť dedičná alebo získaná nesprávnymi návykmi. Medzi ne patria napr. dlhé pozeranie na televíziu alebo monitor, nesprávna poloha tela pri čítaní (napr. poležiačky), slabé osvetlenie pri prácach, ktoré kladú zvýšené nároky na zrak, nesprávne stravovanie (nedostatočný príjem vitamínov a minerálnych látok). Ďalšími dôvodmi môžu byť zápalové ochorenia očí, katarakta (šedý zákal) alebo predčasné narodenie. Klasickú liečbu krátkozrakosti predstavuje aplikácia šošoviek nazývaných rozptylky, hovorovo nazývané mínusky. Tieto predlžujú rozptyl svetelných lúčov tak, aby sa spojili a vytvorili ohnisko v požadovanej vzdialenosti. Šošovky môžu byť vo forme okuliarov alebo kontaktných šošoviek. Pretože dioptrické okuliare v skutočnosti krátkozrakosť neliečia, len korigujú jej dôsledky, využíva sa na odstránenie tejto očnej chyby aj chirurgický zákrok, predovšetkým laserový.

Krátkozrakosť a dioptrické okuliare

Ďalekozrakosť

Ďalším častým ochorením očí je ďalekozrakosť (hypermetropia). Pri tomto ochorení vidíme vzdialené predmety jasne a ostro, naopak predmety blízke vidíme zahmlené a nejasnými kontúrami. Ďalekozrakosť je spôsobená tým, že očná guľa je krátka, preto svetelné lúče sa spájajú a vytvárajú ohnisko až za sietnicou (viď schematický náčrt). Týmto ochorením môžu trpieť už novorodenci pri narodení, čo vytvára predpoklad, že ochorenie je dedičné. K symptómom ďalekozrakosti patria rozmazané predmety pozorované zblízka, pocit namáhaných očí, škúlenie. Dlhotrvajúce činnosti vyžadujúce pozeranie na krátke vzdialenosti napríklad čítanie, môžu vyvolávať až bolesti hlavy. Príznaky ďalekozrakosti sa korigujú prostredníctvom okuliarov so šošovkami nazývanými spojky (tzv. plusky).

Dalekozrakosť a okuliare na diaľku

Slabozrakosť

Po štyridsiatke začne väčšina ľudí trpieť slabozrakosťou (presbyopiou), čo je ochorenie sťažujúce prácu zblízka. Nepatrí medzi typické refrakčné ochorenia. Je spôsobené tým, že očná šošovka stráca vekom akomodačnú schopnosť. Vývoj presbyopie môže zvýrazňovať príznaky ďalekozrakosti. Šošovka stráca svoju pružnosť, čím klesá jej schopnosť splošťovania alebo zakrivenia. Výsledkom je stále sa zhoršujúce videnie do blízka. Príznakom tohto ochorenia je snaha vystierať ruky čo najďalej pred seba napríklad pri čítaní, aby sme knihu alebo časopis držali pokiaľ možno čo najďalej od očí. Vyhľadávame stále viac svetla pri varení alebo manipulácii a malými predmetmi.

Na korekciu týchto príznakov existuje viacero možností. Ich výber závisí na osobných potrebách a činnostiach, ktoré človek vykonáva. Najideálnejšie šošovky na korekciu presbyopie sú dioptrické okuliare a progresívnymi, takzvanými multifokálnymi šošovkami. Tie umožňujú vidieť ostro nielen do diaľky ale aj detaily blízkych predmetov. Ďalšou možnosťou sú jednoohniskové šošovky. Tie umožňujú ostré videnie len na jednu vzdialenosť (umožňujú ostré videnie do diaľky alebo na blízko) a šošovky na strednú vzdialenosť. Dioptrické rámy na okuliare a bifokálnymi šošovkami umožňujú ostré videnie ako do diaľky tak i do blízka, ale na rozdiel od multifkálnych šošoviek neposkytujú dobrú kvalitu videnia na stredné vzdialenosti.

Astigmatizmus

Najčastejším dôvodom chybného zakryvenia rohovky býva ochorenie uvádzané pod názvom astigmatizmus. Pacienti postihnutí týmto ochorením nevidia ostro nielen do blízka ale ani do diaľky. Ochorenie sa často vyskytuje v kombinácii a inými zrakovými chybami ako sú napríklad krátkozrakosť alebo ďalekozrakosť. Najčastejšími symptómami astigmatizmu sú zamieňanie vzájomne podobných znakov. Sú to napr. písmená H, M, N alebo číslice 0 a 8. Sprievodnými znakmi sú únava očí a bolesti hlavy. Na korekciu príznakov astigmatizmu sa používajú dioptrické okuliarové rámy a tórickými (takzvanými cylindrickými) okuliarovými šošovkami. Ich zakryvenie kompenzuje nerovnaké zakryvenie rohovky. Z tohto dôvodu dioptrická hodnota nie je po celej ich ploche rovnaká.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *